Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Kampung Wisata Tenun Ikat Bandarkidul Dadi Jujugan Turis

Perajin Kudu Ramah

23 Desember 2019, 18: 22: 40 WIB | editor : Adi Nugroho

pasar tenun ikat

DADI KONDANG: Perajin tenun ikat Bandarkidul mintal benang dadi kain. Kampung Bandarkidul saiki wis dadi Kampung Wisata Tenun Ikat. (Anwar Basalamah - radarkediri)

Share this          

Tenun ikat Bandarkidul pancen wis kondang tekan endi-endi. Namung, krenteke Pemkot Kediri gawe ngenalake gawean khase kuta kuwi pancet duwur. Yaiku nggawe Kampung Wisata Tenun Ikat Bandarkidul. Sedilut engkas kampung iki bakal keparanan akeh pelancong saka luar kota.

Siti Ruqayah salah sawijining wong sing nggawe kerajinan tenun ikat ing Bandarkidul. Siji saka puluhan perajin sing aktif neng kelurahan kuwi. Siti kalebu perajin kang sepuh. Amarga Siti wis dadi perajin tenun ikat wiwit 1989.

“Saiki (kelebu) generasi kaping telu,” terange  Siti neng Jawa Pos Radar Kediri kala wawancara.

tenun ikat kediri

JUJUGAN TURIS: Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar neng Kampung Wisata Tenun Ikat Bandarkidul. (Anwar Basalamah - radarkediri)

Nalika rencanane pemkot ndadekake Bandarkidul dadi kampung wisata setahun kapungkur, para perajine wis pada umeg. Direwangi warga, kabeh pada nyiapake uba rampe sing dibutuhno. Utamane kuwi panggonan gawe dodolan. Nyepaki wisawatan kang pengin dolan sinambi blanja. Panggonane neng sisih lor Gedung Olahraga (GOR) Jayabaya.

“(Nang kunu) ana showroom gede. Bisa nampung 200 uwong,” tuture piyantun 50 taun iki.

Neng panggonan kuwi, jare Siti, para pengunjung entuk pawiyatan perkara tenun ikat. Para turis kuwi bisa ningali proses nggawe tenun ikat. Mulai saka nyelupake benang sampek cara nenune. “Ana 14 alur penggawean kanggo nggawe tenun ikat,” jare Siti njlentrehake proses nggawe tenun ikat.

Sing kapisan, tamu bisa ndeleng proses nggawene lungsi (keteng). Kabehe ana papat tahapan. Banjur sing 10 tahapan jenenge proses nggawe umpan. “Sing sepisan iku vertikal (ngadek, Red), terus proses kapindo gawe horizontal (turu, Red),” ungkape Siti.

Sing teka neng Bandarkidul, tuture Siti, paling akeh bocah sekolahan. Mulai saka siswa taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), lan sekolah menengah atas (SMA). Pisan-pindo, uga ana bocah kuliahan saka universitas neng Kediri lan njaba daerah.

Ben tamu bisa krasa nyaman, Siti nuturake, perajin kudu ramah lan sopan. Sakjeke ana program iki, perajin wis gelem mbukak omahe. Sapa wae sing teka neng Bandarkidul bakal diterima kanti rasa bungah. Pitakon apa wae bakal dijawab. “Ora oleh mrengut,” tembunge.

Sakliyane pengunjung bocah sekolah lan wisatawan, Siti nuturake, kampung wisata tenun ikat uga dadi jujugan perajin njaba kota. Sing wis tau mrunu salah sawijine perajin batik saka Kabupaten Probolinggo. “Dheweke kabeh magang telung taun,” jare Siti.

Saka magang kuwi, perajin Probolinggo arep nggawe campuran batik lan tenun ikat. Sakliyane kuwi, isa dadi sarana ngenalake tenun ikat neng Probolinggo lan sekitare.

Nyapo Tenun Ikat Bandarkidul Terkenal?

-         Tenun ikat duwe ciri khas sing gak diduweni daerah liya.

-         Gawene ora ana bantuan mesin utawa manual.

-         Motif lan corake melu majune zaman.

-         Regenerasi mlaku wiwit saiki.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia