Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik
Siswanto

Eman yen Ora Bisa Basa Jawa

21 Oktober 2019, 14: 39: 29 WIB | editor : Adi Nugroho

siswanto

Siswanto, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Kediri. (radarkediri.id)

Share this          

Basa Jawa dadi basa kang jarang diucapake marang bocah jaman saiki. Para bocah kuwi luwih seneng ngucapake basa Indonesia katimbang basa Jawa ing sabendinane. Luwih-luwih, akeh dipetuki antarane anak lan wong tuwane bebasan nggawe basa Inggris.

Kahanan kaya kuwi kang agawe Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Kediri Siswanto prihatin. Deweke wedi yen para nom-noman tambah ra ngerti basane dewe.

“Eman-eman yen bocah Jawa ora bisa basa Jawa,” tuture Siswanto.

Sejatine, basa jawa wis disinauni ing sekolah dasar (SD) lan sekolah menengah pertama (SMP). Mung, amarga jarang digawe ing sabendinane bocah-bocah kuwi akhire ora lanyah bebasan Jawa. Kerep nyampur karo pangucap ing basa Indonesia.

Sing nggetunake, bocah jaman saiki uga ora ngerti tatanan basa Jawa kang pas. Nggawe basa Jawa ngoko kala ngendikan ambek wong sing luwih tuwa umure. “Kudune nggawe basa kromo inggil yen ngendikan ambek wong sing luwih tuwa kaya kuwi, ora pareng ngendikan nggawe basa Jawa ngoko,” jare Siswanto.

Amarga kuwi, priyantun saka Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri kuwi seneng nalika Jawa Pos Radar Kediri nerbitake lembaran khusus basa Jawa. Lembaran khusus basa Jawa kuwi bisa dadi salah sijining cara bocah jaman saiki maca beritak kang nggawe basa Jawa. “Siswa SD lan SMP kudu maca ben lancar yen ngomong basa Jawa,” pangucap Siswanto negesi.

Siswanto uga ngendikan yen lembaga disdik nyengkuwung tindakan kang mbangkitake basa Jawa ing tanah Kediri. Amarga basa Jawa salah sijining kasugihane budaya bangsa Indonesia.  “Basa Jawa kuwi warisane leluhur kang wajib dilestarikake,” pungkase Siswanto.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia